Oferujemy beton towarowy wszystkich klas
z dowozem betonomieszarkami oraz pompą od 24 m do 36 m

Rodzaje produkowanych betonów:

  •     betony chude
  •     betony towarowe od B-7,5 do B-60
  •     betony BWW
  •     betony na nawierzchnie drogowe i lotniskowe
  •     betony hydrotechniczne
  •     betony mostowe
  •     betony samozagęszczalne
  •     zaprawy cementowe i jastrychy
  •     beton na przemysłowe posadzki betonowe